Lokaliteter: Jeløya syd: 20.05.2019

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Jeløya syd (Moss, Viken)
Dato:20.05.2019
Registrert:27.05.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Larver fra egg lagt av hunn som ble fanget på Jelølya.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos quercinaria (Bøkeflikmåler)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (20.05.2019)