Lokaliteter: Rogn, Hagane: 26.05.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:26.05.2019
Registrert:30.05.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.05.2019)