Lokaliteter: Sørkedalen 914: 02.06.2019

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:02.06.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (02.06.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:8
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen