Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Otteid (Storedal): 31.05.2019

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:31.05.2019
Registrert:03.06.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Larver/egg fra eget klekkeri - alle med opprinnelse i Otteid (Marker).
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phigalia pilosaria (Marsmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (31.05.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllodesma ilicifolia (Rødbrun bladspinner)
Antall:20
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Egg


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:50
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (31.05.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:50
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (31.05.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Endromis versicolora (Vårspinner)
Antall:12
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
© Ivar Stormo (31.05.2019)