Lokaliteter: Manum: 06.06.2019

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:06.06.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phalera bucephala (Oksehodespinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (06.06.2019)

Andre bilder

© Stein Rui (06.06.2019)