Lokaliteter: Sørborg: 19.09.2016

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:19.09.2016
Registrert:10.06.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris laterana (Buskflatvikler)
Antall:11
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epirrita autumnata (Fjellbjørkemåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera firmata (Fjærbarmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris variegana (Marmorflatvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Denticucullus pygmina (Starrfly)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Art:Amphipoea (Stengelfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen