Ødegårdskilen 1684 Vesterøy: 18.05.2019

Norge»Østfold»Hvaler»Ødegårdskilen 1684 Vesterøy»18.05.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Jan-Erik Olsen
Observatører:Jan-Erik Olsen
Område:Ødegårdskilen 1684 Vesterøy (Hvaler, Østfold)
Dato:18.05.2019
Registrert:12.06.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Ivar Stormo
© Jan-Erik Olsen (18.05.2019)