Lokaliteter: Rørvikstranda: 30.06.2019

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Rørvikstranda (Vågan, Nordland)
Dato:30.06.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:13gr. sol, lett bris
Kommentar til metode:Gikk med kamera, oversiden av veien i de tørre områdene
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:5
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Parasemia plantaginis (Piggsvinspinner)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (30.06.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (30.06.2019)