Lokaliteter: Solbergvann: 13.07.2019

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Solbergvann (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:13.07.2019
Registrert:14.07.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Elophila nymphaeata (Flekkdammott)
Antall:1
Leveområde:Innsjø
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (13.07.2019)

Andre bilder

© Stein Rui (13.07.2019)