Solbergvann: 13.07.2019

Norge»Vestfold»Lardal»Solbergvann»13.07.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Område:Solbergvann (Lardal, Vestfold)
Dato:13.07.2019
Registrert:14.07.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (13.07.2019)