Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 17.07.2019

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:17.07.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta torva (Grå ospetannspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann
© Svein Bekkum (17.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa buraetica (Gråbrunt metallfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Skal genitaliesjekkes for 100% sikker ID
© Svein Bekkum (17.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea sublustris (Gulbrunt engfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hyppa rectilinea (Raggfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lasionycta imbecilla (Rødknappfly)
Antall:11
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Alle hanner


Artsdatabanken logo
Art:Calophasia lunula (Torskemunnfly)
Voksestadium:Voksen