Lokaliteter: Sørkedalen 914: 19.07.2019

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:19.07.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (19.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Geometra papilionaria (Kjempebladmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (19.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia stenochrysis (Mindre båndmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (19.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (19.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia tremula (Seljetannspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (19.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Laspeyria flexula (Sigdfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (19.07.2019)