Lokaliteter: Sørkedalen 914: 20.07.2019

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:20.07.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apeira syringaria (Fagermåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (20.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Nudaria mundana (Nakenspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (20.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta psi (Psikveldfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (20.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Triodia sylvina (Rød roteter)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (20.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Ourapteryx sambucaria (Stjertmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (20.07.2019)