Lokaliteter: Elverhøy: 01.08.2019

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Elverhøy (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:01.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Delvis skyet, +22gr C, Vind 2m/s fra S
Kommentar til funn:Kl 13.40-13.50
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aphantopus hyperantus (Gullringvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris rapae (Liten kålsommerfugl)
Antall:10
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:6
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (01.08.2019)
© Øyvind Stickler (01.08.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:5
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen