Lokaliteter: Sandanger: 01.08.2019

Rapportør:Nina Elisabeth Bøe
Observatører:Nina Elisabeth Bøe
Område:Sandanger (Sande, Møre og Romsdal)
Dato:01.08.2019
Registrert:02.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orgyia antiqua (Høstbørstespinner)
Voksestadium:Larve
© Nina Elisabeth Bøe (01.08.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua comes (Variabelt båndfly)
Voksestadium:Voksen
© Nina Elisabeth Bøe (01.08.2019)