Sørkedalen 914: 03.08.2019

Norge»Oslo»Oslo»Sørkedalen 914»03.08.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Område:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:03.08.2019
Registrert:05.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lymantria monacha (Barskognonne)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (03.08.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Arctia caja (Brun bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (03.08.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Triodia sylvina (Rød roteter)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epione repandaria (Seljebrannmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Frode Falkenberg (ombestemt fra Epione)
© Dag Øivind Ingierd (03.08.2019)