Lokaliteter: Presthammer: 08.08.2019

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:08.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ett utvalg fra lysfelle.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Noctua interjecta (Brunt båndfly)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua janthe (Fiolett båndfly)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dendrolimus pini (Furuspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia caprana (Seljekveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn. Gen.prep.