Lokaliteter: Sælasteinen: 18.08.2019

Rapportør:Jaran Runde
Observatører:Jaran Runde
Lokalitet:Sælasteinen (Sunnfjord, Vestland)
Dato:18.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regnbyger, ca 16°C
Kommentar til metode:Eg leitar etter insekt og dyr kvar einaste gong eg er ute.
Kommentar til funn:Eg har aldri sett ei slik type larve før.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Furcula bicuspis (Hvit gaffelstjert)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Larve
Kommentar:Veldig fin larve! Vi vil prøve å få den til å gruppe seg.
© Jaran Runde (18.08.2019)
© Jaran Runde (18.08.2019)