Lokaliteter: Holseker: 25.08.2019

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Område:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:25.08.2019
Registrert:26.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ved utelys
© Turid og Jarle Bakken (25.08.2019)