Lokaliteter: Nærskogen: 18.07.2019

Rapportør:Margret Andersen
Observatører:Margret Andersen
Lokalitet:Nærskogen (Rennebu, Trøndelag)
Dato:18.07.2019
Registrert:27.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:ca 24C og sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Art:Lepidoptera (Sommerfugler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Margret Andersen (18.07.2019)