Lokaliteter: Engelskmannsbrygga, Henningsvær: 28.08.2019

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Engelskmannsbrygga, Henningsvær (Vågan, Nordland)
Dato:28.08.2019
Registrert:29.08.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:20 gr. sol, flau vind
Kommentar til metode:Observasjon ettermiddag
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (28.08.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (28.08.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (28.08.2019)
© John Stenersen (28.08.2019)