Lokaliteter: Barmanveien 9: 01.09.2019

Rapportør:Frank Lyngvær
Observatører:Frank Lyngvær
Lokalitet:Barmanveien 9 (Hitra, Trøndelag)
Dato:01.09.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Halvskyet, litt sol. 16°C og bris fra Nord.
Kommentar til funn:Funnet i hagen, med mye blandingsskog omkring.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frank Lyngvær (01.09.2019)