Lokaliteter: Nystøga hyttegrend, Filefjell: 12.07.2019

Rapportør:Anders Lundberg
Observatører:Anders Lundberg
Lokalitet:Nystøga hyttegrend, Filefjell (Vang, Innlandet)
Dato:12.07.2019
Registrert:04.09.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa recussa (Fiolettbrunt jordfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (12.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (12.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Hada plebeja (Gulflekkfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (12.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea nebulalis (Klokkeengmott)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clostera curtula (Rødflekkstjertspinner)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (12.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Antall:22
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (12.07.2019)
© Anders Lundberg (12.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Monochroa saltenella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (12.07.2019)