vassenden: 10.09.2019

Norge»Innlandet»Lom»vassenden»10.09.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Vilberg ungdomsskole
Område:vassenden (Lom, Innlandet)
Dato:10.09.2019
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Art:Beiteløvetann-gruppa (Celtica)
Merknad:grønn stilk og gul blomst


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Merknad:blå baller


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Merknad:blå bær (små kuler)


Artsdatabanken logo
Art:Blåklokke (Campanula rotundifolia)
Merknad:blå og ligner på en bjelle


Art:Frosker (Anura)
Merknad:grønn


Artsdatabanken logo
Art:Kantarell (Cantharellus cibarius)
Merknad:brun liten sopp


Art:Kartlav (Rhizocarpon)
Merknad:ser ut som lysegrønn mose som vokser på steiner


Artsdatabanken logo
Art:Skogrogn (Sorbus aucuparia subsp. aucuparia)
Merknad: 


Art:Tipulidae (Stankelbein)
Merknad:(stomkselbein) insekt med langebein


Artsdatabanken logo
Art:Ørret (Salmo trutta)
Merknad:grå og svart fisk