Lokaliteter: Arabygdi: 14.07.2019

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Område:Arabygdi (Vinje, Vestfold og Telemark)
Dato:14.07.2019
Registrert:13.09.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving (og frislipp) i rasmarkområde.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aricia eumedon (Brun blåvinge)
Antall:10
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (14.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl)
Antall:5
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (14.07.2019)
© Ivar Stormo (14.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Parasemia plantaginis (Piggsvinspinner)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aricia artaxerxes (Sankthansblåvinge)
Antall:10
Voksestadium:Voksen