Lokaliteter: Grip: 22.07.2019

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Grip (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Dato:22.07.2019
Registrert:13.09.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:2
Leveområde:Sjø
Voksestadium:Voksen