Lokaliteter: Blåfjellet: 22.09.2019

Rapportør:Sveinung Sigbjørnsen
Observatører:Sveinung Sigbjørnsen
Lokalitet:Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Dato:22.09.2019
Registrert:23.09.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær, lite vind, 11 grader om natten
Kommentar til metode:12 volts lysfelle
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola circellaris (Bølgelinjet høstfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (22.09.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (22.09.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (22.09.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (22.09.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (22.09.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:3
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (22.09.2019)