Lokaliteter: Vardal: 11.10.2019

Rapportør:Tina Maria Brenden
Observatører:Tina Maria Brenden
Lokalitet:Vardal (Gjøvik, Innlandet)
Dato:11.10.2019
Registrert:12.10.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Tina Maria Brenden (11.10.2019)