Lokaliteter: Indre Boge: 19.10.2019

Rapportør:Sveinung Sigbjørnsen
Observatører:Sveinung Sigbjørnsen
Lokalitet:Indre Boge (Vaksdal, Vestland)
Dato:19.10.2019
Registrert:20.10.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær, 8 grader om natten
Kommentar til metode:La visne lønneblader i og utenfor fella. De fleste satt på lønnebladene.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:14
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (19.10.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:82
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (19.10.2019)
© Sveinung Sigbjørnsen (19.10.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (19.10.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (19.10.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (19.10.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (19.10.2019)