Lokaliteter: Hommeren 32: 01.11.2019

Rapportør:Silje Rom Hafnor
Observatører:Silje Rom Hafnor
Lokalitet:Hommeren 32 (Kristiansand, Agder)
Dato:01.11.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:0 grader og opphold
Kommentar til funn:Fant den sovende i vasken på badet der det er varmt!
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais io (Dagpåfugløye)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen