Lokaliteter: Holseker: 27.10.2019

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:27.10.2019
Registrert:05.11.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ved utelys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (27.10.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Mompha langiella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (27.10.2019)