Lokaliteter: Sørborg: 14.11.2019

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:14.11.2019
Registrert:15.11.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ved utelys.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann