Lokaliteter: Rogn: 11.07.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:11.07.2019
Registrert:16.11.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Utdrag av fellefangsten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera variata (Granbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:5
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Loxostege commixtalis (Myrengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Svært uventa art, ikkje mange funn av denne dei siste 15-20 åra ifølge Artskart.
© Nils Rogn (11.07.2019)
© Nils Rogn (11.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Anania hortulata (Nesleengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pyla fusca (Sotsmalmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia linariata (Torskemunndvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Chionodes continuella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Neofriseria peliella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.07.2019)