Rogn, Hagane: 14.07.2019

Norge»Innlandet»Vang»Rogn, Hagane»14.07.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:14.07.2019
Registrert:16.11.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter)
Antall:9
Merknad:Eit godt år for denne her, ofte mellom 6-11 stk. i fella.
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia sinuosaria (Bånddvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Photedes minima (Sølvbunkefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Andre funn av arten her. Same dato for fem år sidan!
© Nils Rogn (14.07.2019)