Rogn: 14.07.2019

Norge»Innlandet»Vang»Rogn»14.07.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:14.07.2019
Registrert:16.11.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Gnophos obfuscata (Klipperingmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hyppa rectilinea (Raggfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta ziczac (Sikksakktannspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Klimeschiopsis kiningerella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Tinea svenssoni
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.07.2019)