Lokaliteter: Rogn, Hagane: 08.07.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:08.07.2019
Registrert:16.11.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scopula ternata (Blåbærurtemåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pseudohermenias abietana (Grannålvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny art her.
© Nils Rogn (08.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Timandra griseata (Grå syremåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pleurota bicostella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (08.07.2019)