Lokaliteter: Sørborg: 18.11.2019

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:18.11.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ved utelys
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Art:Epirrita (Bjørkemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen