Lokaliteter: Rogn, Hagane: 24.07.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:24.07.2019
Registrert:25.11.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Herminia tarsipennalis (Gråbrunt viftefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (24.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Anania terrealis (Jordengmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (24.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (24.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Archinemapogon yildizae
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (24.07.2019)