Rogn, Hagane: 27.07.2019

Norge»Innlandet»Vang»Rogn, Hagane»27.07.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:27.07.2019
Registrert:05.12.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xestia sexstrigata (Tverrlinjet bakkefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polychrysia moneta (Tyrihjelmfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.07.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Batrachedra praeangusta
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.07.2019)