Lokaliteter: Rogn: 05.08.2019

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:05.08.2019
Registrert:06.12.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Notocelia incarnatana (Prydrosevikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (05.08.2019)


Artsdatabanken logo
Art:Gelechia sororculella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny for Vang ser det ut til.
© Nils Rogn (05.08.2019)