Rogn: 21.08.2019

Norge»Innlandet»Vang»Rogn»21.08.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:21.08.2019
Registrert:06.12.2019
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Noctua fimbriata (Bredbåndfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Fyrste funn av arten i Vang (og Valdres).
© Nils Rogn (21.08.2019)