Grymyr: 22.06.2019

Norge»Innlandet»Gran»Grymyr»22.06.2019

Registrert informasjon

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Område:Grymyr (Gran, Innlandet)
Dato:22.06.2019
Registrert:25.02.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata maera (Klipperingvinge)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (22.06.2019)