Lokaliteter: Bakkeløkka: 18.08.2019

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:18.08.2019
Registrert:25.02.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, pent vær.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (18.08.2019)