Lokaliteter: Drøbak: 19.03.2020

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Drøbak (Frogn, Viken)
Dato:19.03.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Archiearis parthenias (Bjørkevårmåler)
Antall:25
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (19.03.2020)
© Dag Øivind Ingierd (19.03.2020)
© Dag Øivind Ingierd (19.03.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:6
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen