Lokaliteter: Kirkegaten 7: 27.03.2020

Rapportør:Bjørn Arve Sagvolden
Observatører:Bjørn Arve Sagvolden
Lokalitet:Kirkegaten 7 (Kongsberg, Viken)
Dato:27.03.2020
Registrert:29.03.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Bjørn Arve Sagvolden (27.03.2020)