Lokaliteter: Nordvik: 07.04.2020

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nordvik (Bergen, Vestland)
Stasjon:Fløytet
Dato:07.04.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Robinson med 125 HQL-pære
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane socia (Brunt kappefly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (07.04.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:36
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Odontosia sieversii (Båndet vårtannspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for lokaliteten!
© Frode Falkenberg (07.04.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (07.04.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:31
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:12
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (07.04.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Eriocrania semipurpurella/sangii
Antall:1
Voksestadium:Voksen