Lokaliteter: Ervika: 18.04.2020

Rapportør:Frank Lyngvær
Observatører:Frank Lyngvær
Lokalitet:Ervika (Frøya, Trøndelag)
Dato:18.04.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskyet, 6°C.
Kommentar til metode:Lysfelle.
Kommentar til funn:Medobservatør: Oskar S. Fredagsvik.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:21
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Min. Antall. 16 mørke eksemplarer og min. 5 lyse eksemplarer.
© Frank Lyngvær (18.04.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:5
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Min. Antall.
© Frank Lyngvær (18.04.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Min. Antall.
© Frank Lyngvær (18.04.2020)