Lokaliteter: Presthammer: 03.05.2020

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:03.05.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:I eplehage. Dagaktiv.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Callisto denticulella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (03.05.2020)