Lokaliteter: Sandøykilen: 22.04.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Sandøykilen (Tvedestrand, Agder)
Dato:22.04.2020
Registrert:10.05.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, svak vind, ca 14 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Celastrina argiolus (Vårblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Den satte seg midt på grusveien, men satt ikke lenge stille
© Lucy Birgitte Liahjell (22.04.2020)