Lokaliteter: Brumåsavegen: 19.05.2020

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Brumåsavegen (Lillestrøm, Viken)
Dato:19.05.2020
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent, 12 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Euclidia glyphica (Brunt slåttefly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (19.05.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais io (Dagpåfugløye)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen